groep 4-5-6
Juf Anneloes, Juf Ester

Het Kerstverhaal
Het begon allemaal in Bethlehem toen maria en jozef een kind kregen genaamd Jezus.
Maria was zwanger drachtig van een kindje. Ze zochten een verblijf maar alles was vol.
Maar een meneer van een verblijf had een plekje. Maar wel in een dierenstal. Maar dat geeft niet. Toen zag jozef een voer bak daar legte hij wat stro in.

Toen gebeurde het. Het kindje werd geboren. Er kwamen veel heren. Drie wijzen mannen hadden wierook goud en water meegenomen. Maar de herders kwamen nog niet. Ze wisten niet dat Jezus werd geboren. Dus god zij dat de engelen de boodschap moesten geven aan de herders. De hemel kwam open, de engelen zingen een lied waarin ze zeiden dat jezus is geboren. Eerst luisterden de herders niet maar toen geloofden ze het.
    Ze kwamen mee met de engelen.
    De herders dachten dat ze de engelen moesten volgen maar dat moest niet ,
    want de engelen zeiden dat ze de ster moesten volgen. En dat deden ze.
    Over een half uur kwamen ze.  Ze waren dolblij iedereen was er. 
    Het was een bijzonder geboorte. En zelfs god was er bij.

    Gemaakt door Nina Hof, groep 5.  
 

KBS Sint Bernardus |Frieseweg 6 | 8375 AJ Oldemarkt | 0561-451888 | directie@kbssintbernardus.nl