Oldemarkt 1 april 2020
 
Dag ouders en verzorgers van de KBS Bernardusschool,
 
Gisteren tijdens de persconferentie werd duidelijk dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. We hadden ons erop voorbereid, maar nu het werkelijkheid is geworden, komt dit toch wel even “hard” aan.
Voor onze school valt 28 april in de meivakantie. De school zal na de meivakantie starten op maandag 11 mei. Dit is wat we hopen, want in de periode voorafgaande 28 april zal er een nieuw besluit geformuleerd worden door het kabinet en daarbij bestaat de kans dat scholen na 28 april langer dichtgehouden kunnen worden.
Ik besef mij dat we samen voor een uitdaging staan en dat we veel van u en de kinderen vragen. Maar gezien hoe de afgelopen weken zijn verlopen heb ik er alle vertrouwen in dat we de komende periode ook door zullen komen.
Hoe nu verder?

Thuisonderwijs op afstand:
De werkwijze die nu is ingezet zullen de leerkrachten aanhouden; elke dag komt er een lesbrief met wat de kinderen de volgende dag moeten doen. Er zal een kleine aanpassing zijn wat betreft videobellen.
Het doel hiervan in de eerste week is om samen te leren hoe dit werkt en om contact te krijgen met de leerkracht en de klasgenoten, om elkaar te zien.
- Op de achtergrond zijn we voorbereidingen aan het doen om met kinderen te videobellen via “google meet”. We zijn bezig om afspraken op een rij te zetten en het zelf uit te proberen voor deze week. Het kan zijn dat de leerkracht deze week aan een aantal kinderen vraagt om te oefenen hiermee. Onderaan deze brief zit een stappenplan hoe u “google meet” moet toevoegen op het dashboard binnen de leerling omgeving van MOO.
- Volgende week hebben we een rooster wanneer de leerkracht online is op “google meet” en kinderen kunnen/mogen inhaken. Het zal vast de eerste keer niet helemaal goed gaan, maar samen gaan we het proberen!
*Maandag 6 april: van 9.00 uur-10.00 uur: groep 4-5-6
*Dinsdag 7 april: van 9.00 uur-9.30 uur: groep 7
*Dinsdag 7 april van 9.30 uur tot 10.00 uur: groep 8
*Woensdag 8 april: van 9.00 uur- 10.00 uur: groep 1-2
*Donderdag 9 april van 9.00 uu-10.00 uur: groep 3
We beseffen ons dat dit iets van u vraagt, omdat de kinderen u nodig hebben om in het programma te komen. Daarom willen we het erg laagdrempelig houden en de lat niet te hoog leggen. Als het niet lukt, dan lukt het niet en zal er op een anderen manier van contact gezocht worden: bellen/mailen.
Daarnaast is onze vraag of u een device heeft om dit te kunnen doen. Mocht u dit niet hebben, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht? Dan gaan we naar een oplossing kijken.
Noodopvang voor kinderen op de school
Om de samenleving draaiende te houden, gelden voor mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen enkele uitzonderingen:
Zij kunnen gebruik maken van ‘noodopvang’ voor kinderen op school of kinderopvang.

Wat betekent dit voor de komende periode op onze school:
- Alle kinderen blijven thuis, behalve;
* Als u beide als ouders onder de doelgroep met een cruciaal beroep valt en u kunt zelf geen opvang realiseren. Dan mag u uw kind op school brengen en zullen wij onder schooltijd voor opvang zorgen. Uw kind dient dan wel klachtenvrij te zijn.
* Als één van de ouders onder de doelgroep met een cruciaal beroep valt en u kunt zelf geen opvang realiseren. Bij één ouder wordt er strenger gekeken naar het zelf geen opvang kunnen realiseren. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden om te bepalen of u in aanmerking komt om uw kind te brengen. Mocht uw kind(eren) komen naar de opvang, dan dient uw kind klachtenvrij te zijn.
* Als de school een thuissituatie ziet waarbij kinderen in een onveilige situatie zitten, kan de school in samenspraak met ouders ervoor kiezen kinderen kortdurend op te vangen.
* De noodopvang is niet bedoeld voor thuissituaties waar thuisonderwijs lastig te realiseren is. U kunt samen met de leerkracht afstemmen hoe de komende tijd dit op te pakken.

De reden dat wij hier streng in zijn, is dat wij de school niet “vol” willen laten lopen met kinderen.
Noodopvang voor kinderen binnen de gemeente Steenwijkerland
Binnen de gemeente Steenwijkerland wordt noodopvang verzorgd volgens de richtlijnen zoals hierboven genoemd. Mocht u noodopvang nodig hebben, ook buiten de reguliere (school)tijden,
’s nachts en/of in het weekend, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. In de bijlage vindt u een stroomschema. U kunt altijd contact opnemen met mij en dan kunnen samen kijken wat de stappen zijn. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de gemeente.

Activiteiten van de school
Op dit moment vervallen alle activiteiten tot en met meivakantie.
Over het kamp groep 8, musical van groep 8 en schoolreisje die in juni zullen plaatsvinden, zal op een later tijdstip een besluit komen.

Voortgang onderwijs na thuisonderwijs op afstand
De vraag over hoe het komt als de kinderen weer naar school gaan, houdt ons allen bezig. Op dit moment doet iedereen wat binnen de eigen mogelijkheden ligt. Met zijn allen proberen we de kinderen zolang mogelijk erbij te houden en de achterstanden zo klein mogelijk te laten zijn. Dat is wat we nu kunnen doen. Op dit moment is het nog te vroeg om uitspraken te doen hoe we verder gaan na deze crisis. Binnen Catent en binnen de scholen zijn hier de gesprekken over en kijken we in gezamenlijkheid hoe we dit kunnen oppakken.

Ik besef me dat we veel van u vragen. Ik wil u nogmaals aangeven dat u alleen kunt doen wat binnen de mogelijkheden ligt. Maak er geen gevecht van thuis; als het (een keer) niet lukt met het thuiswerk…geen probleem. Deel het met de leerkracht en we gaan kijken hoe we het samen gaan oppakken.
Wellicht zal er ook een tijd komen dat Corona een gezicht voor ons gaat krijgen doordat u, de kinderen, het team of onze naasten getroffen gaan worden door dit virus. Dit zal invloed hebben voor het schoolwerk thuis. Op dit moment staat gezondheid en het bestrijden van het virus voorop. We hopen elkaar op enig moment weer gezondheid te mogen ontmoeten om vanaf daar de draad weer op te gaan pakken.

Ik wens u allen heel veel sterkte en kracht, wees lief voor elkaar en uw omgeving.
Met vriendelijke groet, ook namens het team
Simone Slager-Tienstra
Directeur Sint Clemensschool-KBS Bernardusschool
 
(hieronder het stappenplan “google meet”)
* Je logt in bij MOO ( zoals je altijd doet, weet je je wachtwoord niet, neem dan contact op met juf)  je gaat naar de tegel Programma's,  daar klik je op, daarna naar alle programma's, weer op klikken.  Je ziet nu allerlei tegels met verschillende programma's. Daar zoek je de tegel Google Meet. Heb je de tegel gevonden?  ga je op het + staan tegelgrootte uitkiezen en zo voeg je de tegel toe aan je eigen MOO startpagina.  Als je weer naar home (of start) gaat zoek je de tegel op.  Het kan zijn dat je al zoveel tegels hebt dat je rechts op > klikt en dan kom je op je volgende startpagina. Ter verduidelijking met een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=iLCPZ1pQcFw Ter verduidelijking met plaatjes: Druk op de blauwe tegel; programma's de afbeelding hieronder is wat ik bedoel met startpagina en de blauwe/groene vlakken zijn tegels.  Als je bij alle programma's bent zie je onderstaande afbeeldingen:  Met de knop +nieuwe link kun je ook zelf nieuwe links toevoegen.
* De tegels uit het overzicht kunt u toevoegen aan uw startpagina door op het plus knopje te klikken.  Je kan hierbij zelf kiezen hoe groot de tegel op uw startpagina is door de tegelgrootte te selecteren.
* Klik daarna op Toevoegen. De tegel is nu toegevoegd aan de startpagina. Als het niet lukt, laat het dan weten tijdens de vergadering, dan kan ik je daarna meehelpen! p.s. ik heb ook gynzy kids toegevoegd aan alle programma's. Deze kan je nu ook inzetten mocht je dat willen.