TSO op de St. Bernardus

 Ook in het schooljaar 2017 – 2018 huurt de school een gediplomeerde kracht in van de Kindervilla te Oldemarkt voor TSO.
Daarnaast wordt voor een groot deel de overblijf  opgevangen door ouders. 
Naast de “ingehuurde” kracht staat 1 ouder(evt.2) en samen zullen zij de groep gaan draaien.

Het overblijven kost € 2,75 per kind per keer.
Alle kinderen blijven over in het overblijflokaal
Aan de hand van presentielijsten zal aan ouder(s) hiervoor een nota gegeven worden.
TSO-coördinator vanuit de school is juf Hieke van der Valk.
Heeft u echter  vragen omtrent een rekening, dan kunt u zich wenden tot de directeur.
KBS Sint Bernardus |Frieseweg 6 | 8375 AJ Oldemarkt | 0561-451888 | directie@kbssintbernardus.nl