Oudervereniging


Onze school heeft een actieve Oudervereniging.
De ouderraad had van oudsher met name ook een bestuurlijke taak, dit is met het samengaan in stichting Catent komen te vervallen. 
Wat gebleven is, is het organiseren van vele activiteiten op en om school voor de kinderen. 
De ouderraad heeft bijvoorbeeld een 2 tal activiteiten om geld in te zamelen zodat we de ouderbijdrage voor onze school laag kunnen houden.
Het hele jaar wordt er oud papier op school verzameld, dit wordt 1 keer in de vier weken, bij toerbeurt door een aantal ouders geladen.
Verder wordt er tijdens de jaarlijkse Lambertusmarkt op het schoolplein een openlucht cafe ingericht waar mensen even kunnen bijkomen van de markt onder het genot van wat drinken en poffertjes.
Tijdens de schoolactiviteiten zoals het kerstfeest, sinterklaas,carnaval, dorpsfeest en nog veel meer wordt er ook een beroep gedaan op de ouderraad.
Zonder een actieve oudervereniging zouden een groot aantal activiteiten die het juist gezellig en sfeervol maken op onze school niet meer door kunnen gaan.

De leden van de oudervereniging:

Linda Klaster Voorzitter
Lyan Bosma Penningmeester
Jeanette Mietus Lid
Alfred Hof Coördinator oud papier
Marion Holten Lid
Ingrid Muis Lid + verkeersouder
Peter Hilhorst Lid
Sander Nijenhuis Lid