Oudervereniging


Onze school heeft een actieve Oudervereniging. De ouderraad had van oudsher met name ook een bestuurlijke taak, dit is met het samengaan in stichting Catent komen te vervallen.  Wat gebleven is, is het organiseren van vele activiteiten op en om school voor de kinderen. De ouderraad heeft bijvoorbeeld een 2 tal activiteiten om geld in te zamelen zodat we de ouderbijdrage voor onze school laag kunnen houden. Het hele jaar wordt er oud papier op school verzameld, dit wordt 1 keer in de vier weken, bij toerbeurt door een aantal ouders geladen.
Verder wordt er tijdens de jaarlijkse Lambertusmarkt op het schoolplein een openlucht cafe ingericht waar mensen even kunnen bijkomen van de markt onder het genot van wat drinken en poffertjes. Tijdens de schoolactiviteiten zoals het kerstfeest, sinterklaas, carnaval, dorpsfeest en nog veel meer wordt er ook een beroep gedaan op de oudervereniging. Zonder een actieve oudervereniging zouden een groot aantal activiteiten die het juist gezellig en sfeervol maken op onze school niet meer door kunnen gaan.

De leden van de oudervereniging:

Marieke Wallinga en
Mariska van Hoorn
Voorzitter(s)
Sander Nijenhuis Secretaris
Lyan Bosma Penningmeester
Marcel Geurts Lid
Marlies Muis Lid
Marion Holten Lid