School Advies Commissie


Onze school heeft naast een MR en een ouderraad ook een School Advies Commissie (SAC).
Het SAC is een sparringspartner voor de directie en kan vanuit die rol ongevraagd en gevraagd de directie bijstaan in beleidskeuzes die gemaakt worden.
Met een SAC kunnen we de samenwerking met ouders, educatief partnerschap, verder vormgeven. 
De SAC vergaderd circa 6 keer per jaar over verschillende thema's, gericht op onderwijsvernieuwingen gecombineerd waar we op dit moment staan als school en waar we naar toe willen als school.