Onze school   


De Sint Bernardusschool is een Katholieke basisschool in het dorp Oldemarkt. Oldemarkt is een dorp in de kop van Overijssel en valt onder de gemeente Steenwijkerland. Op dit moment gaan er 72 leerlingen bij ons naar school. Deze leerlingen komen niet alleen uit Oldemarkt, maar ook uit de omliggende dorpen zoals Paasloo en Blesdijke.
De Sint Bernardusschool maakt onderdeel uit van Stichting Catent, Catent is een Katholieke stichting voor basisonderwijs, die in totaal bestaat uit 35 scholen.
De samenwerking tussen de scholen van de stichting zorgt voor extra kwaliteit waarbij we onze eigenheid als dorpsschool zeker ook behouden.


Onderwijs Anders concept
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken wij vanuit een ander organisatieprincipe dan het jaarklassensysteem: het Onderwijs Anders concept.
Het aantal leerlingen, beschikbare arbeidskrachten en het draagvlak bij ouders maakt dat er gekozen is voor een zo passend mogelijk concept met als doel ons onderwijs zo effectief mogelijk te geven waarbij we eenzelfde hoge kwaliteit willen waarborgen.
 
In ons concept wordt er gewerkt vanuit units. De units zijn georganiseerd door een clustering van groep 1, 2, 3,  en een clustering van groep 4, 5, 6, 7 & 8.
Naast de units starten en werken de leerlingen elke dag in basisgroepen:
groep 1-2, 3, groep 4,5,6 en groep 7-8.

In het algemeen kan gezegd worden dat de instructiemomenten op de morgen losgekoppeld worden van het zelfstandig spelen/werken. Hierbij maken we onderscheid in groep 1 t/m 3 (onderbouwunit) en groep 4 t/m 8 (bovenbouwunit).
De instructies worden gegeven door de vakleerkrachten en de verwerking vindt plaats op het leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent of leerkracht.
 
De dag ziet er als volgt uit:

 
Mocht u nieuwsgiering zijn geworden naar deze werkwijze, dan heten wij u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen! 


KBS Sint Bernardus |Frieseweg 6 | 8375 AJ Oldemarkt | 0561-451888 | directie@kbssintbernardus.nl