Onze school


De Sint Bernardusschool is een Katholieke basisschool in het dorp Oldemarkt. Oldemarkt is een dorp in de kop van Overijssel en valt onder de gemeente Steenwijkerland. Op dit moment gaan er 120 leerlingen bij ons naar school, deze leerlingen komen niet alleen uit Oldemarkt, maar ook uit de omliggende dorpen zoals Paasloo en Blesdijke.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen bij ons op school met plezier naar school kunnen gaan. Wij doen dit door in de eerste plaats te zorgen voor een veilige sfeer waarin kinderen de kans krijgen om te leren en te spelen.
Op onze school krijgen de leerlingen les volgens het leerstof jaarklassensysteem, omdat kinderen niet allemaal op dezelfde manier leren houden we hier rekening mee in ons aanbod. 
Kinderen die meer aankunnen krijgen extra uitdaging in hun werk en we besteden veel aandacht aan de zorg voor die leerlingen die moeite hebben met leren of een andere zorg hebben.

De Sint Bernardusschool maakt onderdeel uit van Stichting Catent, Catent is een Katholieke stichting voor basisonderwijs, die in totaal bestaat uit 35 scholen.
De samenwerking tussen de scholen van de stichting zorgt voor extra kwaliteit waarbij we onze eigenheid als dorpsschool zeker ook behouden.
 


KBS Sint Bernardus |Frieseweg 6 | 8375 AJ Oldemarkt | 0561-451888 | directie@kbssintbernardus.nl