Onze school   


Algemene visie van de KBS Sint Bernardus

De visie van de KBS Sint Bernardus laat zich samenvatten in de volgende woorden:

De kernwaarden van de KBS Sint Bernardus zijn:

Wij willen de kinderen voorbereiden op de toekomst.

Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, 
ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt van pas in de 21ste eeuw.

Eigentijds onderwijs

Op de KBS Bernardusschool geven wij onderwijs dat past bij deze tijd.
Je ziet dit terug in onze leeromgeving, de manier van vragen van (ICT) vaardigheden aan kinderen die passen bij deze tijd. De rol van de  leerkracht is hierbij van groot belang.
Een leerkracht op de KBS Bernardusschool is naast een leerkracht die instructies geeft ook een begeleider voor onze leerlingen en een specialist op een bepaald terrein. Wij werken met onderbouwspecialisten, rekenspecialisten en taalspecialisten. Kenmerkend voor onze school is dat vanaf groep 4 kinderen in hun eigen groep een taal-of rekeninstructie krijgen. Daarna vindt er verwerking plaats op het leerplein. Dit wordt begeleid door een onderwijsassistent. Op het leerplein komen meerdere groepen samen, waardoor kinderen leren om samen te werken, zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen taak.