Schooltijden  


Wij werken op school met een continurooster.

Groep  1 t/m 4 maandag 8.30 tot 14.15
  dinsdag 8.30 tot 14.15
  woensdag 8.30 tot 14.15
  donderdag 8.30 tot 14.15
  vrijdag 8.30 tot 12.00
     
groep 5 t/m 8 maandag 8.30 tot 14.15
  dinsdag 8.30 tot 14.15
  woensdag 8.30 tot 14.15
  donderdag 8.30 tot 14.15
  vrijdag 8.30 tot 14.15Als kinderen ziek zijn of om andere redenen niet op school kunnen komen wordt er van ouders verwacht dat zij de school daarover inlichten. Elke leerkracht houdt de absentie bij. Indien kinderen zonder bericht om 9.00 uur ’s morgens nog niet op school zijn zal contact worden gezocht met de ouders/verzorgers.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.