Onderdeel van Stichting Catent                                      


Onze school maakt deel uit van Stichting Catent.

Catent, stichting voor onderwijs en begeleiding, is het bevoegd gezag van 35 scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Facet en De Vonder). 

Op alle scholen samen werken circa 500 personeelsleden voor ruim 5.000 leerlingen. De scholen liggen verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Catent is een waardegestuurde stichting waarin samenwerking gezocht wordt in de zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Daarbij wil Catent recht doen aan diversiteit, ook aan diversiteit in sturende waarden. Wij baseren ons hierbij van oorsprong op een katholiek-christelijke grondslag en de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs. Het overgrote deel van de scholen heeft dan ook een katholieke oorsprong, en een enkele school is oecumenisch. 

Catent streeft naar groei van de mens in al zijn facetten: van zijn kennis, het vermogen om die kennis toe te passen en zijn persoonlijkheid. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers. 

Onze gedrevenheid daarbij is groot, net zoals we een grote inzet vragen van alle betrokkenen: de onderwijskrachten, het ondersteunend personeel, de leerlingen, hun verzorgers en de totale omgeving. Passie is daarbij het sleutelwoord, wij hebben passie voor groei. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Catent, www.catent.nl